Chính sách giao hàng và đổi trả

1. Chính sách giao hàng Đối với khách hàng không thể đến cửa hàng xem và mua trực tiếp sản phẩm, sản phẩm sẽ được chuyển đến địa chỉ theo khách yêu cầu thông qua các dịch vụ vận chuyển. Giao hàng chỉ áp dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Đối với các